გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

არქეოლოგიური პერიოდიზაცია

უკან

ძველი მსოფლიოს პრეისტორიული კულტურების ტაბულა
პრეისტორიული
ევროპა
პრეისტორიული
აფრიკა
პრეისტორიული
აზია
პერიოდი და კლიმატი დასავლეთი ევროპა ცენტრალური
და აღმოსავლეთი ევროპა
ჩრდილო აფრიკა,
დასავლეთი აფრიკა და საქარა
ცენრტალური აფრიკა,
სამხრეთი და აღმოსავლეთი აფრიკა
ძველი აღმოსავლეთი სამხრეთი და
ცენტრალური აზია
აღმოსავლეთი აზია და სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზია
1000 წ. ჩვენამდე (ჩვ.-მდე)(შუა საუკუნეები) (შუა საუკუნეები) (ხალიფატი) (საჰელის სამეფოები) მაპუნგუბვეს სამეფო (ხალიფატი) (კლასიკური ინდოეთი) (სუნის დინასტია)
2000 წ. ჩვ.-მდეევროპის რკინის ხანა ევროპის რკინის ხანა (ჩრდილო აფრიკა) ბანტუს ექპანსია (კლასიკური ანტიკური ხანა) (მაურების იმპერია) (ჯოუს დინასტია)
3000 წ. ჩვ.-მდე
ბრინჯაოს ხანა

ბრინჯაოს ხანა სპილენძის ხანა ნიგერში


ბანტუს ექპანსია
გვიანბრინჯაოს ხანა
ადრერკინის ხანა
ინდოეთის რკინის ხანის
განვითარება
ჩინეთის ბრინჯაოს ხანა
4000 წ. ჩვ.-მდე
Bell beaker-ის კულტურა
ქალკოლითი
Corded Ware-ს კულტურა


ცხენის მოშინაურება
ტიჩიტის ნეოლითი

ტენერეელები
შუა ბრინჯაოს ხანა (შუმერი) ინდის ცივილიზაცია

დამწერლობა
ჩინეთის ნეოლითი
ლუნშანის კულტურა
5000 წ. ჩვ.-მდე

"შემოღობილი სოფლები"

პირველი მეგალითები


ცენტრალური ევროპის
ქალკოლითი
სამხრეთ აფრიკის მონადირე-შემგროვებელთა
ხელოვნების საწყისი
ადრებრინჯაოს ხანა რეგიონალიზაციის ერა
6000 წ. ჩვ.-მდექვედა ნეოლითი

დუნაის ნეოლითი

ხმელთაშუაზღვისპირეთისა
და წინარე-დინასტიური ეგვიპტის ნეოლითი
ნეოლითის დასაწყისი აღმოსავლეთ აფრიკაში ურუქის პერიოდი
ქალკოლითი
(სპილენძის ხანის მეტალურგია)
მერგარი იანშაოს
ნეოლითი
ბრინჯის მოყვანა
7000 წ. ჩვ.-მდე
Cardium Pottery-სა და and Linear Pottery-ს კულტურები
(მიწათმოქმედება, მესაქონლეობა, კერამიკა)

ტარდენუას
კულტურები
Starčevo-სა და Vinča-ს კულტურები

მიწათმოქმედება, მესაქონლეობა (ღორი, ხარი, ცხვარი)
საქარას/საჰელის ნეოლითი

უბეიდის პერიოდი
კერამიკული კვიპროსი

მერგარი
8000 წ. ჩვ.-მდესოვტერის კულტურები
(პარკოვანების შემგროვებლობა)
საბერძნეთისა
და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ნეოლითი
Sesklo და Choirokoitia
კერამიკული ნეოლითი
უბეიდის პერიოდი
მერგარი ჩრდილოეთ ჩინეთის ნეოლითი

9000 BPBacked point-ის
კულტურა
ვილტონის კულტურა წინარე-კერამიკული B
წინარე-კერამიკული A
თურქეთის ნეოლითი
(ხორბალი, ქერი)
Jōmon-ის მონადირე-შემგროვებლები
(ძველი იაპონია)
10,000 წ. ჩვ.-მდე

აზილის

კულტურები
კაპსიური კულტურა ზაგროსში (ირანი) თხის მოშინაურება

ძველი აღმოსავლეთის პირველი ქალაქები აშიკლი ჰუიუკი და იერიქონი
ჰოა-ბინის კულტურა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში
11,000 წ. ჩვ.-მდეMezine
კოსტენკი

მაგოზის კულტურა


ნატუფის კულტურა


კარდივალი

12,000 წ. ჩვ.-მდე ჰოლოცენის დასაწყისი
ვისკინსინის გამყინვარების დასასრული (12,000 წ. ჩვ.-მდე)

ვისკონსინის გამყინვარების პიკი (20,000 წ. ჩვ.-მდე)
მადლენი
სოლუტრე
ეპიგრავეტი


ეპიგრავეტი

იბერულ-მავრიტანული კულტურა
მუშაბის კულტურა
სებილის კულტურა
ლუპამბეს კულტურაკაბერას კულტურა
ათლითის კულტურა

წინარე-Jōmon-ის კერამიკა (იაპონია)
20,000 წ. ჩვ.-მდე


გრავეტის კულტურა

(ორინიაკის ხელოვნება)


პავლოვის კულტურა

(ორინიაკის ხელოვნება)


ანთელის კულტურა

(ორინიაკის ხელოვნება)
ჩრდილო ვიეტნამის სონ-ვის კულტურა
30,000 წ. ჩვ.-მდე

შატელპერონის კულტურა
Homo neanderthalensis, Homo sapiens


გრავეტის კულტურა
ცელესტიური კულტურაათერის კულტურა


სტილბეის კულტურა


ბალანგოდას კულტურა
ანგარას კულტურა


სენ-დოკის კულტურა
40,000 წ. ჩვ.-მდე
Homo neanderthalensis, Homo sapiens ემირის კულტურა


ჯაბრუდის კულტურა
50,000 წ. ჩვ.-მდემუსტიეს კულტურა
(უძველესი სამარხები)
Homo neanderthalensis


მუსტიეს კულტურა
Homo neanderthalensisმუსტიეს კულტურა
Homo neanderthalensis


ფაურესმითის კულტურა
Homo sapiens

მუსტიეს კულტურა

Homo neanderthalensis
სოანის კულტურანგანდონგის
კულტურა
80,000 წ. ჩვ.-მდებოლო (ვისკონსინის) გამყინვარების დასაწყისი (95,000 წ. ჩვ.-მდე)

Homo neanderthalensis

მიკოკის კულტურა
Homo neanderthalensis
Homo neanderthalensis

მიკოკის კულტურა
მუსტიეროიდები
Homo sapiens


Homo neanderthalensis

ორდოსის
კულტურა
100,000 წ. ჩვ.-მდე


ვოლსტონის გამყინვარების დასასრული (130,000 წ. ჩვ.-მდე)ზედა აშელი
Homo neanderthalensisზედა აშელი
Homo neanderthalensis


Homo neanderthalensis სანგოს პერიოდი
Homo sapiensHomo neanderthalensis

აშელი

სოანინი


ფენის კულტურა
200,000 წ. ჩვ.-მდე
ვოლსტონის გამყინვარების დასაწყისი (350,000 წ. ჩვ.-მდე)

Homo neanderthalensis


ტაიაკის კულტურა


Homo neanderthalensis
Homo neanderthalensis

აშელის კულტურაHomo sapiens

აშელის კულტურაHomo neanderthalensis


აშელის კულტურა

300,000 წ. ჩვ.-მდე

შუა აშელი
Homo neanderthalensis


კლექტონის კულტურა

შუა აშელი
Homo neanderthalensis


წინარე-სოანის კულტურა
500,000 წ. ჩვ.-მდე
ქვედა აშელი
Homo heidelbergensis
Homo neanderthalensis


ჩოპერების ტექნიკა
ქვედა აშელი
Homo heidelbergensis
Homo neanderthalensis


ჩოპერების ტექნიკა
ქვედა აშელი
Homo neanderthalensis პაჯიტანის კულტურა
Homo erectus pekinensis1,000,000 წ. ჩვ.-მდე
ჩოპერების ტექნიკა
Homo antecessorჩოპერების ტექნიკა
Homo georgicus
Homo erectus
ჩოპერების ტექნიკა


ქვედა აშელი


ოლდუვაი


ჩოპერების ტექნიკა


2,000,000 წ. ჩვ.-მდე


Homo habilis, Homo ergaster