გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ინგლისურ-ქართული არქეოლოგიური ლექსიკონი

A.D. — Abbreviation for the Lathin term Anno Domini Nostri Jesu Christi (or simply Anno Domini) which means "in the year of our Lord Jesus Christ." Years are counted from the traditionally recognized year of the birth of Jesus. In academic, historical, and archaeological circles, A.D. is generally replaced by the term Common Era (C.E.) ლათინური ტერმინის "ქრისტეს დაბადებიდან" აბრევიატურა. აკადემიურ, ისტორიულ და არქეოლოგიურ წრეებში A.D. შეიცვალა ტერმინით C.E. (Common Era — თანამედროვე ერა)