გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

სვოდეშის სია

მთავარი გვერდი


No. ინგლისური ბასკური ქართული ბურუშასკი შუმერული
1 I ni მე ‎(me) ja nge26, men2, 3
2 you (singular) hi, zu შენ ‎(šen) un za
3 he hura, bera ის ‎(is) ne in, ni
4 we gu ჩვენ ‎(čven) mi
5 you (plural) zuek თქვენ ‎(tkven) ma/oon
6 they haiek ისინი ‎(isini) wey, u e-ne-ne
7 this hau ეს ‎(es) guté ne
8 that hori, hura ის ‎(is) te/se
9 here hemen, hon- აქ ‎(ak) akhó
10 there hor, han იქ ‎(ik) to a-ba
11 who nor (interrogative) ვინ ‎(vin) men
12 what zer (interrogative) რა ‎(ra) bo a-na
13 where (no movement, interrogative) non სად ‎(sad) aney a, ki
14 when noiz (interrogative) როდის ‎(rodis) basha a, ud
15 how nola (interrogative) როგორ ‎(rogor) bolotom a-na-gim
16 not ez არ ‎(ar) be nu
17 all guzti, den, oro ყველაფერი ‎(q̇velaperi) saoh/khol/czeek u5, dù
18 many asko ბევრი ‎(bevri) bot eš, lú
19 some batzuk, zenbait რამდენიმე ‎(ramdenime) markaam/kaaman
20 few gutxi ცოტა ‎(coṭa) fookan/fofookan
21 other beste სხვა ‎(sxva) yata
22 one bat ერთი ‎(erti) hen
23 two bi ორი ‎(ori) altán mina
24 three hiru სამი ‎(sami) iské eš5,6,16,21
25 four lau ოთხი ‎(otxi) wáltu limmu2,4,5
26 five bost ხუთი ‎(xuti) cendó ia2,7,9
27 big handi დიდი ‎(didi) uyúm/niyo gal
28 long luze გრძელი ‎(grʒeli) ghosanom sud4, gíd[BU]
29 wide zabal ფართო, განიერი ‎(parto, ganieri) shoqom peš, dangal
30 thick lodi, gizen, potolo სქელი ‎(skeli) shoqom kul
31 heavy astun მძიმე ‎(mʒime) czolom dugud, kul